Γέννησις του Χριστού

Επεφάνη ο Σωτήρ 7 Ιανουαρίου 2023 Δεν πέρασαν πολλές μέρες από τότε που ακούσαμε πλήθος στρατιάς ουρανίου ν...
Είναι πάλιν Χριστούγεννα! Είναι πάλιν γιορτή! 25 Δεκεμβρίου 2022 Η Γέννησις του Χριστού. Είναι πάλιν Χριστούγεννα! Είναι πάλιν γιορτή! Γι...
Η παρουσία κι άλλων προσώπων στο σπήλαιο της Βηθλεέμ δεν κρίνεται απίθανη! 24 Δεκεμβρίου 2022 Η Γέννησις του Χριστού. Σχόλιο στην εικόνα της Γεννήσεως του Σωτήρος Πιθ...
Χριστούγεννα στο Άγιο Όρος 23 Δεκεμβρίου 2011 .....Στις ψυχές των τελείων τέκνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι Δεσποτικές κ...
Η ηθική στο Χριστιανισμό, όπως προκύπτει από τη σάρκωση του Θεού Λόγου 23 Δεκεμβρίου 2011 Όπως γνωρίζουμε, η επέμβαση του Θεού στην ιστορία της ανθρωπότητας αποτελ...
Θεός εφανερώθη εν σαρκί 23 Δεκεμβρίου 2011 Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, πράγματι είναι μεγάλο και φρικτό το μυστήρι...
Η σωτηριολογική σημασία της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού 23 Δεκεμβρίου 2011 «Και ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» (Ιω. α΄, 14).     ...
Λόγος εις τα Θεοφάνια, δηλαδή τη Γέννηση του Σωτήρος 23 Δεκεμβρίου 2011 Ο Χριστός γεννάται, ας τον δοξάσετε· ο Χριστός έρχεται από τους ουρανούς, π...
Λόγος στη Γέννηση του Χριστού 23 Δεκεμβρίου 2011 Από την αρχαιότατη εποχή της ιστορίας της ανθρωπότητας η θρησκευτική συνείδ...
Περί ενανθρωπήσεως (Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου) 23 Δεκεμβρίου 2011 Ανόητος όποιος του Θεού το βασιλιά Λόγο αιώνιο σαν τον ουράνιο ισόθεα δεν ...