Απομυθοποιώντας τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Τα Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» πραγματοποίησαν την ενδιαφέρουσα Ημερίδα «Απομυθοποιώντας τις Πανελλαδικές Εξετάσεις» την οποία και μπορείτε να παρακολουθήσετε.