Επιστημονική ημερίδα: Η Φυσική της Θεολογίας και η Θεολογία της Φυσικής (Ζωντανή Μετάδοση)

Παρακολουθήστε την Ημερίδα με τίτλο: «Η Φυσική της Θεολογίας και η Θεολογία της Φυσικής» που διοργανώνουν η Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με τα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος».