Οι απαλλοτριώσεις των αγιορειτικών μετοχίων. Η προβληματική των εφαρμοσθεισών μεθόδων

Ο Αναστάσιος Νικόπουλος, Καθηγητής, Freie Universität Berlin μιλάει στην Επιστημονική Ημερίδα «Αναγκαστικές μισθώσεις – «απαλλοτριώσεις» των αγιορειτικών μετοχίων. Ιστορική προσέγγιση και σύγχρονες νομικές θεωρήσεις» που διοργάνωσε η Αγιορειτική Εστία στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.