Κοινή αγροτική πολιτική (Α’): Οι επιδοτήσεις, και οι επιπτώσεις τους σε συγκεκριμένες ελληνικές καλλιέργειες. Η περίπτωση του καπνού

Ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών & τέως Γενικός Γραμματέας Yπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Αυγουλάς, μιλά για τις επιδοτήσεις, και τις επιπτώσεις τους σε συγκεκριμένες ελληνικές καλλιέργειες, αναλύοντας διεξοδικά την περίπτωση του καπνού. (Πρόκειται για το πρώτο μέρος της ομιλίας για την για Κοινή αγροτική πολιτική της Ε.Ε. σε σεμινάριο του δήμου Αγ. Παρασκευής).