Ημερήσια Διαταγή Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για την 21η Νοεμβρίου 2023 – Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Ημερήσια Διαταγή Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για την 21η Νοεμβρίου 2023 – Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.