Κοινή αγροτική πολιτική (Β’): Η γεωργική παραγωγή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο καταμερισμός εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών & τέως Γενικός Γραμματέας Yπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Αυγουλάς, μιλά για τις ιδιομορφίες της γεωργικής παραγωγής στην Ελλάδα, σε σχέση με την Ευρώπη και τον καταμερισμό της παραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόκειται για το δεύτερο μέρος της ομιλίας για την για Κοινή αγροτική πολιτική της Ε.Ε. σε σεμινάριο του δήμου Αγ. Παρασκευής)