Μαθηματικά, Αστροφυσική και Έρευνα

Μαθηματικά, Αστροφυσική και Έρευνα στην Πεμπτουσία με τον Αντώνιο Αντωνίου, Δρ. Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ερευνητή Δορυφορικής Αστρικής Φασματοσκοπίας Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικό Υπεύθυνο της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας.