Νέα έκδοση από την Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου: «Βατοπαιδινόν Τυπικόν»

Εκδόθηκε και κυκλοφορεί το Τυπικόν της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Αγίου Όρους. Το Βατοπαιδινό Τυπικό διαμορφώθηκε εδώ και αιώνες περιλαμβάνοντας διατάξεις παλαιοτέρων τυπικών, όπως του Αγίου Σάββα, στο Στουδιτικού και άλλων, επεξεργασμένες και κατάλληλα προσαρμοσμένες για τις τοπικές συνθήκες και εορτές και το κατά τις διάφορες περιστάσεις μοναστηριακό πρόγραμμα. Με την επιμελή προσπάθεια και συνεργασία αδελφών της Μονής προέκυψε το νέο εκδοθέν έργο, το οποίο παρουσιάζει με ακρίβεια την βατοπαιδινή τάξη, δίνοντας ένα υπόδειγμα με κάθε δυνατή λεπτομέρεια για τους επιθυμούντες να συμβουλευθούν το Αγιορειτικό και ειδικά το Βατοπαιδινό Τυπικό. Δείτε περισσότερα εδώ: www.vatopedi.gr