Παρουσίαση βιβλίου Κάλλιστου Ware: »Πώς να εισέλθω στην καρδιά»

Ο Πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ παρουσιάζει το βιβλίο του Κάλλιστου Ware με θέμα: '' Πως να εισέλθω στην καρδιά; Μυστικές αναβάσεις στο όρος του Κυρίου''.