Περί Κατακρίσεως Β΄

Ο πρωτοπρεσβύτερος π. Ματθαίος Χάλαρης μιλάει για το πάθος της κατάκρισης (Μέρος Β΄).