Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) & Κοινή Αγροτική Πολιτική

Ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρήστος Αυγουλάς, μιλά για τα προϊόντα Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), τα προϊόντα Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και το ρόλο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.