Προσωπικές εμπειρίες από τον Γέροντα Ιουστίνο Πίρβου

Ομιλία της Γερόντισσας Ιουστίνας, Ηγουμένης της Ι.Μ. Πάλτιν-Πέτρου Βόντα Ρουμανίας, στην εκδήλωση παρουσίασης του τόμου «Ζωή Θυσιαζόμενης Αγάπης, Γέρων Ιουστίνος Πίρβου», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020.