Σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους. Η αρχή της βυζαντινής συναλληλίας.

Ο Πάολο Οντορίκο, Βυζαντινολόγος μιλάει για τις σχέσεις Εκκλησίας Κράτους και την αρχή της συναλληλίας κατά τη βυζαντινή αυτοκρατορία αλλά και τι επικράτησε κατά τη συνέχεια στην Οθωμανική αυτοκρατορία.