Το Λιμάνι της Αίνου και η ιστορία του

Ο Δημήτριος Κουντουράκης, Αρχαιολόγος μας μιλάει για την Ιστορία και Αρχαιολογία της περιοχής του Αίνου.