Το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών και η αναγέννηση των πατερικών σπουδών στην Ελλάδα

Ο Συμεών Πασχαλίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας και Διευθυντής του Ιδρύματος Πατερικών Μελετών μιλάει στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Η επικαιρότητα των Πατερικών Σπουδών στο σύγχρονο κόσμο», που πραγματοποιήθηκε στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης 29-30 Μαΐου 2019. Θέμα της ομιλίας του είναι: «Το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών και η αναγέννηση των πατερικών σπουδών στην Ελλάδα».