Θρησκεία

Η ζωή του μοναχού στο κοινοβιακό μοναστήρι 23 Ιανουαρίου 2019 2.5. Είσοδος δοκιμαζομένου μοναχού: Υπήρχε περίοδος δοκιμασίας για τον υπο...
Θεολογία και Οικολογικό πρόβλημα 23 Ιανουαρίου 2019 Η οικολογική κρίση είναι ένα πολύ σοβαρό και καταστροφικό φαινόμενο, το οπο...
Ορθόδοξη Θεολογία και Επιστήμη 23 Ιανουαρίου 2019 Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο χωρίς την συνεργασία του ανθρώπου. Έκτοτε όμ...
Σκοτίζουν τον ήλιο 22 Ιανουαρίου 2019 Τα σύννεφα πολλές φορές σκοτίζουν τον ήλιο και τα πάθη τη λογική. &n...
Η Θεολογία της αφής, τα σύμβολα στα έργα του Van Gogh και η αποκάλυψη του Θεού 22 Ιανουαρίου 2019 «Και μεθ’ ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς μετ’ αυτών....
Η αποχή των σημερινών χριστιανών από την πολιτική 22 Ιανουαρίου 2019 Η αποχή των σημερινών χριστιανών από την πολιτική, αποτελεί αποτέλεσμα μίας...
Από την αστάθεια των ανθρωπίνων στη σταθερότητα της Βασιλείας 21 Ιανουαρίου 2019 Πόσες φορές, αλήθεια, βιώνουμε την απογοήτευση από την ασυνεννοησία! Αισθάν...
Θεολογία και Filioque 21 Ιανουαρίου 2019 To filioque είναι η βασική διαφορά μεταξύ Παπικών και Ορθοδόξων. Δεν πρόκει...
Δυστυχώς επτωχεύσαμεν 21 Ιανουαρίου 2019 ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ Θρηνητικόν σημείωμα για την κοίμηση του μακαριστού Μ...
Τί είναι η νοερά και καρδιακή προσευχή; 21 Ιανουαρίου 2019 Η μνήμη του Θεού στον άνθρωπο φανερώνει κοινωνία με τον Θεό και άρα είναι ...
123...789