Προσβάσιμη σελίδα

Αναστασιματάριο Δανιήλ Πρωτοψάλτου. Μεταγραφή στη Ν. Μέθοδο και μελοποιητική προσέγγιση

Ο Κυριάκος Τζουραμάνης, Δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης μιλάει για την πρώτη έκδοση του περίφημου Αναστασιματαρίου του Δανιήλ Πρωτοψάλτου που μετέγραψε από τη παλαιά σημειογραφία στη Νέα Μέθοδο και επιμελήθηκε ο ίδιος, και στην εμφάνιση του νέου στιχηραρικού μέλους το 18ο αιώνα.

Τελευταία Βίντεο
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ