Προσβάσιμη σελίδα

Έργο ζωής μου η καταλογογράφηση των χειρογράφων της βυζαντινής μουσικής

Ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόριος Στάθης απευθύνει ακροτελεύτιο λόγο στην εκδήλωση παρουσίασης των δύο μεγάλων καταλογογραφικών έργων του: ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ -ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, τόμος Δ΄ [Μονή Ιβήρων] (σελ. 1040), Αθήνα (Οκτώβριος) 2015. ΤΑ ΠΡΩΤΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΜΕΘΟΔΟΝ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, τόμος Α΄ Τα Προλεγόμενα (σελ. 480) και τόμος Β΄ Κατάλογος (σελ. 496), Αθήνα (Οκτώβριος) 2016, που εκδόθηκαν πρόσφατα απ’ το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 ~ ώρα 18:30 ~ στον πολυχώρο του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», Μουσική Βιβλιοθήκη – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τελευταία Βίντεο
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ