Προσβάσιμη σελίδα

Προσεγγίσεις στη βυζαντινή σημειογραφία και μελοποιΐα

Ο Δρ. Ιωάννης Αρβανίτης μιλάει για το σύστημα της βυζαντινής μουσικής σημειογραφίας και την εξέλιξη και ερμηνεία του από το 10ο αιώνα μέχρι τη Μεταρρύθμιση των Τριών Διδασκάλων τού 1814. Η εισήγηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια συναυλίας του βυζαντινού χορού "Ρωμαίικο".
Τελευταία Βίντεο
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ