Προσβάσιμη σελίδα

Μελοποιήματα του Καθηγητή Γρηγόρη Στάθη (Χορός Ψαλτών «Οι Φιλαθωνίται»)

Ο χορός ψαλτών «ΟΙ ΦΙΛΑΘΩΝΙΤΑΙ» ψάλει μέλη των Εξηγητών Τριών Διδασκάλων και μελοποιήματα του Μαΐστορος Γρηγορίου Στάθη σε εκδήλωση παρουσίασης των δύο μεγάλων καταλογογραφικών του έργων: ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ -ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, τόμος Δ΄ [Μονή Ιβήρων] (σελ. 1040), Αθήνα (Οκτώβριος) 2015. ΤΑ ΠΡΩΤΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΜΕΘΟΔΟΝ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, τόμος Α΄ Τα Προλεγόμενα (σελ. 480) και τόμος Β΄ Κατάλογος (σελ. 496), Αθήνα (Οκτώβριος) 2016, που εκδόθηκαν πρόσφατα απ’ το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα την 9η Μαΐου 2017 στην αίθουσα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη.

Τελευταία Βίντεο
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ