Συγγραφείς
Σπυρίδων Κ. Βολτέας, Δ/ντής Χειρουργικού Τμήματος ΕΣΥ, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.
Σύντομο Βιογραφικό
Γενικός Χειρουργός, Δ/ντής Χειρουργικού Τμήματος ΕΣΥ, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών