Συγγραφείς
Γεώργιος Κουννούσιης, Δρ. Θεολογίας, Κοινωνιολόγος