Συγγραφείς
Θεόδωρος Γιάγκου, Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.
Άρθρα
28 Ιανουαρίου 2017
«Τω συνδέσμω της αγάπης..»: Αγία και Μεγ. Σύνοδος της Κρήτης Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
24 Ιανουαρίου 2017
Ζητήματα ορθής διατυπώσεως στα κείμενα της Προσυνοδικής διαδικασίας Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
19 Ιανουαρίου 2017
Η επιλεκτική κρίση καθίσταται άδικη. Αγία και Μεγάλη Σύνοδος Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
8 Ιανουαρίου 2017
Ερωτήματα που ανακύπτουν βάσει αντιφατικών θέσεων και απόψεων Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
4 Ιανουαρίου 2017
Οι επικρίσεις κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και οι προθέσεις τους Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
31 Δεκεμβρίου 2016
Εντάσσονται οι ετερόδοξοι στην έννοια «Εκκλησία»; Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
27 Δεκεμβρίου 2016
Υπεράνω όλων είναι οι Σύνοδοι Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
23 Δεκεμβρίου 2016
Η στάση της Ανατολής απέναντι στους Λατίνους Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
21 Δεκεμβρίου 2016
Η Οικονομία στην Εκκλησία, στη θεματική της Αγ. και Μεγ. Συνόδου Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
15 Δεκεμβρίου 2016
Πτυχές που αποσιωπήθηκαν στο δημόσιο διάλογο περί της Αγίας & Μεγάλης Συνόδου Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
3 Ιουνίου 2016
Η στάση της Εκκλησίας απέναντι στους ετερόδοξους και οι Φιλοκαλικοί Πατέρες Εκκλησιαστική Ιστορία
30 Μαΐου 2016
Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης: Σταθερός υποστηρικτής της αρχής της Οικονομίας Εκκλησιαστική Ιστορία
26 Μαΐου 2016
Ο Άγιος Νικόδημος έναντι της κριτικής του Βουλησμά Εκκλησιαστική Ιστορία
23 Μαΐου 2016
Ο Πατριάρχης Κύριλλος και οι Φιλοκαλικοί Πατέρες Εκκλησιαστική Ιστορία
20 Μαΐου 2016
Ο Όρος του 1756 και η άποψη του αγίου Νικοδήμου Εκκλησιαστική Ιστορία
9 Ιουνίου 2015
Κάλλιστος Ware, ο εκφραστής της δυναμικότητας της Ορθόδοξης Θεολογίας Μορφές
10 Μαρτίου 2015
Τα πραγματικά γεγονότα στις εργασίες της Ειδικής Διορθοδόξου Επιτροπής Θρησκευτική ζωή
10 Απριλίου 2013
Το Μάθημα των Θρησκευτικών απαιτεί συνεργασία και όχι αντιπαράθεση Κοινωνικά θέματα
Σύντομο Βιογραφικό
Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.