Συγγραφείς
Δρ. Γεώργιος Ν. Κόιος, Ιατρός-Ενδοκρινολόγος