Συγγραφείς
Ραφαήλ Χ. Μισιαούλης, θεολόγος
Άρθρα
Παλαιότερες δημοσιεύσεις
29 Δεκεμβρίου 2017
Δόξα εν υψίστοις Θεώ Ιερός Άμβων
5 Δεκεμβρίου 2017
“Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε” Ιερός Άμβων
27 Νοεμβρίου 2017
Διδάσκαλε αγαθέ τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; Ιερός Άμβων
10 Σεπτεμβρίου 2017
Η Ύψωση του Υιού του Ανθρώπου Ιερός Άμβων
3 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Άγιος Νεομάρτυς Πολύδωρος ο Κύπριος Αγιολογία
24 Αυγούστου 2017
ΠατροΚοσμάς, ο διδάχος του χριστιανικού ήθους Μορφές
23 Αυγούστου 2017
Χαίρε Παρθένε Χριστιανών το καύχημα, χαρά και σκέπη και σωτηρία των ψυχών ημών Εορταστικοί λόγοι
21 Αυγούστου 2017
Η παραβολή των μυρίων ταλάντων Ιερός Άμβων
12 Αυγούστου 2017
Το έλεος του Χριστού προς τους κακώς πάσχοντες (Κυριακή Ί Ματθαίου) Ιερός Άμβων
6 Αυγούστου 2017
Η Μεταμόρφωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν τω όρει τω Θαβώρ Εορταστικοί λόγοι
23 Ιουλίου 2017
Άγιος Θύρσος, επίσκοπος Καρπασίας († 23 Ιουλίου) Το Συναξάρι της Πεμπτουσίας
22 Ιουλίου 2017
Θαύματα, τα «σημεία» της νέας ζωής (Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου) Ιερός Άμβων
20 Ιουλίου 2017
Ο Δεύτερος Πρόδρομος της παρουσίας του Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος Αγιολογία
15 Ιουνίου 2017
Χαίροις τῆς αἰωνίου ζωῆς, ὁ κοινωνὸς καὶ κληρονόμος καὶ μέτοχος σοφὲ Ἱερώνυμε Αγιολογία
12 Ιουνίου 2017
Ο Όσιος Ονούφριος ο Αιγύπτιος, το δοχείο της θείας χάριτος Το Συναξάρι της Πεμπτουσίας
21 Μαΐου 2017
«Ραββί, τὶς ἥμαρτεν, οὗτος ἤ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῆ;» Εορταστικοί λόγοι
14 Μαΐου 2017
«Ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν σοι» Εορταστικοί λόγοι
7 Μαΐου 2017
Θέλεις υγιής γενέσθαι; Εορταστικοί λόγοι
2 Μαΐου 2017
Χαίροις Πατριαρχών η κρηπίς Αγιολογία
30 Απριλίου 2017
«Ταῖς μυροφόροις Γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς» Εορταστικοί λόγοι
2 Απριλίου 2017
Υπόδειγμα μετανοίας σε έχομεν, Μαρία Αιγυπτία Εορταστικοί λόγοι
25 Μαρτίου 2017
Χαίρε των Μοναστών κανών πραότατε, Ιωάννη Σιναΐτη Αγιολογία
19 Μαρτίου 2017
Χαίροις ο ζωηφόρος Σταυρός Εορταστικοί λόγοι
12 Μαρτίου 2017
Ο κατ΄ εξοχήν παραδοσιακός θεολόγος της Ορθοδόξου Παραδόσεως, Άγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς Αγιολογία
9 Μαρτίου 2017
Οι 4 πολύτιμες αρετές που αναφέρονται στην ευχή του Αγ. Εφραίμ του Σύρου Ηθική
8 Μαρτίου 2017
Η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου Ηθική
5 Μαρτίου 2017
Κυριακή της Ορθοδοξίας: οι ιστορικές καταβολές της εορτής Εορταστικοί λόγοι
4 Μαρτίου 2017
Αύτη η πίστις των Αποστόλων, Αύτη η πίστις των Πατέρων, Αύτη η πίστις των Ορθοδόξων, Αύτη η πίστις την Οικουμένην εστήριξε Εορταστικοί λόγοι